Globusy na uszy

 

WARSZTATY MUZYCZNO-TEATRALNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM czyli "Globusy na uszy"

Dzięki muzyce będziemy „odwiedzać” odległe kontynenty, bawić się tańcem, piosenką i plastyką w nawiązaniu do tamtejszej kultury. Zajęcia nastawione są na rozwój i edukację poprzez zabawę w grupie oraz improwizację muzyczną i ruchową dzieci. Warsztaty kończą się wykonaniem współnej wystawy plastycznej i zabawy tanecznej przy muzyce z różnych stron świata.

 

Celem warsztatu jest uwrażliwienie dzieci na muzykę, rytm, ruch ciała (taniec) oraz zwrócenie uwagi na różnice związane z kręgami kulturowymi. 

 

Korzyści dla dzieci płynące z warsztatu są z wiązane z:

- poznaniem piosenki w oparciu o rytm afrykanski

- grą na etnicznych instrumentach perkusyjnych

- rozwojem wyobraźni muzycznej, plastycznej i ruchowej

- improwizacją muzyczną i ruchową

- uwrażliwieniem na inną kulturę i zwyczaje

- nauką tolerancji

 

Czas: 4 godziny

 

Grupa: dzieci w wieku przedszkolnym

 

Uwaga!

Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia warsztatu o „przygodę kulinarną” np. wspólne przygotowanie sushi