Posłuchaj mnie Mamo


POSŁUCHAJ MNIE MAMO czyli WARSZTATY MUZYCZNE DLA DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

Wrażliwość dzieci, rozwijanie ich zdolności muzycznych, a także ich umuzykalnianie, po różnego rodzaju reformach oświaty zostały zepchnięte wśród priorytetów edukacyjnych na dalszy plan. Tylko niewielka ilość uczniów może sobie pozwolić na dodatkowe zajęcia umuzykalniające czy uczęszcznie do placówek muzycznych. Tymczasem wiele badań wskazuje na to, że muzyka, obcowanie z nią i jej wykonywanie nie tylko rozwija dziecięcą wrażliwość, wyobrażnię, czy w reszcie daje radość, ale także dodatnio wpływa na inteligencję, co ma swoje przełożenie w wynikach w nauce.


Celem ogólnym warsztatu jest uwrażliwienie dzieci na muzykę, rytm i słowo mówione. Dzieci będą mogły nauczyć się jak samodzielnie wykonać instrument z przedmiotów codziennego użytku, jak napisać swoją własną piosenkę i jak można ją wykonać w grupie z rówieśnikami.


Korzyści płynące z uczestnictwa w warsztacie:

- Rozwijanie wyobraźni muzycznej i plastycznej

- Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

- Rozwijanie umiejętności językowych

- Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia

- Rzwijanie umiejętności koncentracji uwagi

- Rozwijanie pamięci oraz pamięci muzycznej

- Rozwijanie umiejętności ekspresji emocjonalnej

- Rozwijanie umiejętności pracy w grupie

 

Czas trwania: 6 godzin

 

Grupa: klasa szkolna lub grupa do 20 osób

 

Wiek: 6 – 10 lat