Zajęcia

Zajęcia są podzielone wg grupy wiekowej

 7 - 13 lat 

 14 - 19 lat

Proponujemy zajęcia o szerokim spektrum:

  • warsztaty wokalne
  • warsztaty aktorskie
  • warsztaty taneczne
  • warsztaty scenograficzne

 

Uczestnicy zajęć stają się także współtwórcami, którzy mają realny wpływ na kształt scenariusza, piosenki, kostiumu czy scenografii.

 

Poza zajęciami stałymi/cyklicznymi okazjonalnie odbywać się będą warsztaty i spotkania gościnne, na które będą zapraszane znane osoby ze świata filmu, muzyki i teatru np. operatorzy i reżyserzy filmowi, rekwizytor teatralny, kaskader filmowy, charakteryzator czy osoba zajmująca się animacją poklatkową.